Monday, 13 January 2014

دکتر حبیبی نیا

از دکتر حبیبی نیا، یکی‌ از پروفسورهای دانشگاه علوم پزشکی‌ و آکادمی ملی‌ استئوپتی ما دعوت شد که به برزیل بیاید برای یک مصاحبه. اگر مصاحبه را قبول شود ایشان به عنوان دکتر تغذیه تیم فوتبال برزیل برای جام جهانی‌ امسال در ریو استخدام خواهد شد. ایشان تخصصش در بیماریهای ورزشی است و دکتر تیم وزنه برداری المپیک ایران نیز بودندNo comments:

Post a Comment