Thursday, 30 October 2014

۴۰،۰۰۰

در ماه اول شروع کار آکادمی ملی‌ استئوپتی در ۴ سال پیش ۱۰۰ نفر از وب سایت ما دیدن کردند. در این ماه بیشتر از ۴۰،۰۰۰ نفر از وب سایت آکدمی دیدن کردند! چه سرگذشتی بود این ۴ سال گذشته. از یک آکادمی کوچک به بزرگترین و پر طرفدارترین آکادمی استئوپتی در دنیا تبدیل شدیم. از تمام دانشجویانم و همکارانم در آکادمی باعث پیشرفت ما تشکر می‌کنم 

No comments:

Post a Comment