Wednesday, 8 October 2014

رشتهٔ آنلاین دکترای فیزیوتراپی

از بین ۲۰ (بیست) دانشگاهی که در آمریکا و اروپا رشتهٔ آنلاین دکترای فیزیوتراپی را ارائه میدهند، فقط دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما در اسپانیا است که تمام فیزیوتراپیستها را از تمام کشورها از جمله ایران قبول می‌کند. بقیه دانشگاهها فقط فیزیوتراپیستهایی را قبول میکنند که یا آمریکایی‌ هستند و یا مدرک کار آمریکا را دارند. شهریه دانشگاه ما نیز (بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ یورو برای تمام درس) پایینترین شهریه بین این دانشگاهها می‌باشد

No comments:

Post a Comment