Tuesday, 4 November 2014

آمار در مورد رشته استئوپتی

آمار سال ۲۰۰۳ در مورد رشته استئوپتی که ما درس میدیم:
۳% استئوپتها در بیمارستان کار میکنند.
۶.۵% استئوپتها در دانشگاه درس میدهند.
۴۳% مطب شخصی‌ خود را دارند.
۱۸.۵% بیماران استئوپتها از پزشک خانواده معرفی‌ میشوند.
۱.۳% بیماران استئوپتها از کایروپرکتورها معرفی‌ میشوند.
۱۰.۹% بیماران استئوپتها از فیزیوتراپیستها معرفی‌ میشوند.
۱۴۷۰۰ دانشجو در حال تحصیل در رشته استئوپتی هستند.
۴۳۰۰۰ استئوپت و ۸۷۰۰۰ پزشک استئوپت در دنیا مشغول به کار هستند

آکادمی ملی‌ استئوپتی و دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما بزرگترین مرکز آموزشی‌ استئوپتی در دنیا میباشند که در ۴۵ کشور از جمله ایران درس میدهند بصورت آنلاین و یا حضوری در کلاسNo comments:

Post a Comment