Monday, 4 January 2016

از دردی مزمن رنج میبرید؟


درمان رایگان به مدت ۲ ماه در ماه‌های ژانویه و فوریه در کلینیک دانشجویی اکادمی ملی‌ آستئوپتی در تورنتو

آیا میدانید که آستئوپتی در درمان دردهای مزمن ماهیچه و استخوان معجزه می‌کند؟

آیا میدانید که آستئوپتی انتخاب شماره یک مردم کانادا برای معالجه دردهای مزمن می‌باشد؟

آیا میدانستید که آستئوپتی موًثر‌ترین درمان دردهای مزمن را ارائه میدهد؟

آیا میدانستید که در بعضی‌ شهرهای کانادا مردم تا یک سال در نوبت می‌مانند برای دیدن یک منوال آستئوپت؟

برای گرفتن وقت ملاقات به ما تلفن بزنید یا ایمیل بفرستید

مرسی

دکتر شاهین پورگل
رئیس آکادمی ملی‌ آستئوپتی
info@nationalacademyofosteopathy.com
۴۱۶-۶۳۵-۶۵۵۰

1 comment: