Tuesday, 8 March 2016

دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - آمریکا

هموطنان
برای اولین بار در آمریکا، یک دانشگاه علوم پزشکی‌ توسط یک هموطن ایرانی‌ به ثبت رسید
بسیار خوشحالم به اطلاع برسانم که بعد از زحمات زیاد توانستیم، دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ (آمریکا) را در ایالت فلوریدا امروز به ثبت رسانیم
دوستدار همگی‌ شما
دکتر شاهین پورگل
رئیس و بنیانگذار اکادمی ملی‌ آستئوپاتی - کانادا
رئیس و بنیانگذار دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - اسپانیا
رئیس و بنیانگذار دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ - آمریکا

1 comment: