Monday, 25 July 2016

چه دنیای کوچکی


این هفته من به شهر مادرید رفتم در اسپانیا که به دانشجویان ایرانی‌ دکترای حرفه‌‌ای فیزیوتراپی ما در دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ اسپانیا که توانستند از ایران ویزای اسپانیا را بگیرند به مدت یک هفته تکنیک‌های منوال تراپی را درس بدم

در این کلاس که فقط برای ایرانیها گذشته شد یکی‌ از دنشجویانم از شهر فومن است در استان گیلان که دهها سال قبل شاگرد پدر من نیز بود در کلاسهای انگلیسی‌ ایشان در رشت

خدابیامرز پدرم چقدر خوشحال میشد اگر میدید که پسرش نیز راه ایشان را در ترویج دانش ادامه داده است. این جور موقع دلم برای پدر بسیار تنگ می‌شه

دکتر شاهین پورگل
رئیس دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ اسپانیا
1 comment: