Saturday, 5 May 2018

انجمن آستئوپاتی ایران


باعث افتخار من است که به اطلاع برسانم دکتر فرجود شکوهی، یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه ملی علوم پزشکی ما در اسپانیا به عنوان اولین رئیس انجمن آستئوپاتی ایران انتخاب شد. در حال حاضر تمام دکترهای آستئوپاتی در ایران در دانشگاه ما در اسپانیا و آمریکا تحصیل نمودند

دکتر شکوهی همچنین نمایندگی کلینیک آستئوپاتی دردهای مزمن کانادا ما را در شهر آستانه در استان گیلان دارند. این کلینیک با ۱۷۱ شعبه در سرتاسر دنیا بزرگترین کلینیک دردهای مزمن می‌باشد


No comments:

Post a Comment